Persoonsgegevens die wij verwerken

Fleximaal NV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-        Voor- en achternaam,

-        Geslacht,

-        Geboortedatum,

-        Geboorteplaats,

-        Adresgegevens,

-        Telefoonnummer,

-        E-mailadres,

-        Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch,

-        Locatiegegevens,

-        Gegevens over uw activiteiten op onze website,

-        Lijst met contactgegevens van de klant via een app,

-        IP-adres,

-        Internetbrowser en apparaat type.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fleximaal NV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

-        Bankgegevens,

-        BTW nummer,

-        FinanciŽle gegevens,

-        Burgerservicenummer (BSN).

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Fleximaal NV verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

-        Het afhandelen van uw administratie en betaling,

-        Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder,

-        U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,

-        U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,

-        U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken,

-        Om goederen en diensten bij u af te leveren,

-        Fleximaal NV analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren,

-        Fleximaal NV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor uw of onze belastingaangifte.

 

Fleximaal NV behoud zich het recht audits uit te voeren, of uit te laten voeren door derde partijen wanneer de wetgever daarom vraagt.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Fleximaal NV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 

Administratie na opzegging††††††††††††††††††††††† 3 maanden waarna commercieel aanbod opties

Administratie betalende klanten 7 jaren plus het lopende jaar zoals wettelijk voorgeschreven.


 

Delen met anderen

Fleximaal NV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fleximaal NV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In kaart brengen websitebezoek

Fleximaal NV gebruikt geen cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar robin@fleximaal.nl. Om uw identiteit te kunnen verifiŽren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het Burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Fleximaal NV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

U kunt ons ook bereiken via:

Website: https://www.fleximaal.nl

Telefoonnummer: 076 53 153 45

Bedrijfsadres: Graaf Engelbertlaan 75

4837 DSBreda

Postadres: Graaf Engelbertlaan 75

4837 DSBreda

 

Beveiliging

Fleximaal NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via robin@fleximaal.nl. Fleximaal NV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Wij zijn lid van cloud diensten keurmerk Zeker Online:

†††††††††††††† - Jaarlijks worden onze diensten geaudit,

†††††††††††††† - Jaarlijks worden pen-testen uitgevoerd om de beveiliging te controleren.

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.